Praktische info

Praktische informatie Zoveel mogelijk relevante informatie geven (om bestuur en begeleiding te ontlasten). Leg uit wie waar moet kijken (jeugd / recreant of wedstrijd)