Bestuur, organisatie en vrijwilligers

FSA heeft een dagelijks bestuur. Dat bestuur moet zich houden aan wettelijke en juridische regels. Dat zijn onder andere de statuten van FSA die horen bij een vereniging. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast hebben we een Huishoudelijk Reglement.

FSA heeft een groep enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden zich in te zetten voor de club. Heb je ook zin FSA te helpen? Dat kan, we kunnen je hulp goed gebruiken bij de commissies, evenementen, begeleiding en promotie! Wil je meer informatie of wil je een andere bijdrage leveren? Stuur dan een email naar voorzitter@figureskatingamsterdam.com

De voorzitter

Marloes te Boekhorst

Algemeen bestuurslid

Lieuwe Olthof

Overige vrijwilligers

Andy Schaut – Penningmeester

Katya Miniovich – Wedstrijdcommisaris

Zurine Garcia – Ledenadministratie

Daria Shevtsova – Proeflessen/email administratie

Barbara Leijdekkers – Website beheer

Andreina/Olga – Social media

Nienke van der Maar – Facturatie

Klara Weygand – Feestcommissie

Sacha Swildens – Huurschaatsenbeheer, vertrouwenscontactpersoon, email: vcp-sacha@figureskatingamsterdam.com

Vivi Heine, Canan Karakaya – Schaatshuur proeflessen